KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 45 45 50 43 50 45 45 50 43 50 50 50 50 50 48 50 50 50 50 48 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 49 46 49 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 64 .. 2 39 73 18 16 21 19 7 18 16 21 19 7 15 15 17 13 19 15 15 17 13 19 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 26 22 25 26 20
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 100 100 100 140 100 100 .. 100 140 100 100 .. 67 33 33 70 33 67 33 33 70 33 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 75 100 100 75 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 67 18 14 20 17 32 18 14 20 17 32 12 12 22 18 27 12 12 22 18 27 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 41 44 54 45 70
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 10 .. .. 12 20 98 81 94 148 15 98 81 94 148 15 89 38 72 85 90 89 38 72 85 90 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 82 128 195 155 140
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 51 .. 57 36 60 3 775 3 860 3 629 2 873 1 379 3 775 3 860 3 629 2 873 1 379 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 5 110 5 138 4 498 4 312 4 974
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 16 83 40 36 26 35 38 36 36 26 35 38 36 32 30 36 34 31 32 30 36 34 31 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 39 32 45 52 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 15 .. 1 30 30 16 13 18 17 16 16 13 18 17 16 12 18 19 20 17 12 18 19 20 17 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 17 15 35 22 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 .. 100 100 100 74 90 98 98 98 74 90 98 98 98 91 94 98 92 99 91 94 98 92 99 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 96 97 97 97 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 .. 3 0 3 108 103 124 83 43 108 103 124 83 43 82 107 106 68 47 82 107 106 68 47 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 123 125 95 80 77
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 15 .. 12 21 43 2 696 2 187 1 685 1 195 541 2 696 2 187 1 685 1 195 541 2 569 2 084 1 151 1 053 925 2 569 2 084 1 151 1 053 925 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 3 280 2 604 1 988 2 100 2 297
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 36 18 .. 31 71 88 63 70 70 71 88 63 70 70 69 62 67 69 58 69 62 67 69 58 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 81 72 72 86 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 0 0 0 16 39 45 21 14 16 39 45 21 14 2 9 6 5 11 2 9 6 5 11 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 60 51 58 21 21

Kontakt