KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 455 769 738 684 728 54 617 52 935 56 994 57 910 11 469 54 617 52 935 56 994 57 910 11 469 49 888 49 859 54 444 54 126 53 714 49 888 49 859 54 444 54 126 53 714 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 055 46 517 49 874 49 401 43 406
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,4 2,4 2,3 2,2 2,4 4,6 4,4 4,8 .. 3,0 4,6 4,4 4,8 .. 3,0 3,7 3,7 4,0 .. 4,5 3,7 3,7 4,0 .. 4,5 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 3,4 3,4 3,6 .. 3,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 316 316 316 308 308 11 933 11 933 11 855 .. 3 863 11 933 11 933 11 855 .. 3 863 13 537 13 537 13 485 .. 11 876 13 537 13 537 13 485 .. 11 876 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 13 787 13 787 13 725 .. 13 319
Jordbruksbedrifter (antall) antall 66 67 65 63 64 2 363 2 309 2 280 .. 481 2 363 2 309 2 280 .. 481 1 910 1 864 1 834 .. 1 826 1 910 1 864 1 834 .. 1 826 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 2 636 2 560 2 513 .. 2 388
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 14 370 14 455 15 358 15 040 15 055 477 083 479 984 476 002 .. 125 823 477 083 479 984 476 002 .. 125 823 380 617 386 290 385 299 .. 415 465 380 617 386 290 385 299 .. 415 465 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 536 026 539 793 540 144 .. 510 041
Produktivt skogareal (dekar) dekar 1 138 1 138 1 165 1 132 1 132 4 778 657 4 778 657 4 767 546 .. 533 297 4 778 657 4 778 657 4 767 546 .. 533 297 5 789 460 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 5 789 460 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 2 792 846 2 792 846 2 793 065 .. 2 601 249
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,8 5,3 0,0 0,0 0,0 411,5 1 439,8 356,9 153,7 72,3 411,5 1 439,8 356,9 153,7 72,3 389,5 336,9 418,9 214,2 220,0 389,5 336,9 418,9 214,2 220,0 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 458,6 1 204,1 414,8 307,9 186,9
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,8 5,0 0,0 0,0 0,0 149,3 128,2 211,3 52,2 44,0 149,3 128,2 211,3 52,2 44,0 205,2 79,8 96,2 149,0 71,8 205,2 79,8 96,2 149,0 71,8 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 254,4 602,3 183,1 167,0 113,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 262,2 1 311,6 145,6 101,5 28,3 262,2 1 311,6 145,6 101,5 28,3 184,3 257,1 322,7 65,2 148,2 184,3 257,1 322,7 65,2 148,2 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 204,2 601,8 231,7 140,9 73,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 320 163 814 0 2 264 1 631 1 480 2 380 671 2 264 1 631 1 480 2 380 671 1 284 1 949 1 964 1 985 1 055 1 284 1 949 1 964 1 985 1 055 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 999 1 575 1 023 3 106 510
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 9 8 12 21 11 633 573 622 629 277 633 573 622 629 277 582 638 702 633 491 582 638 702 633 491 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 665 523 518 535 449

Kontakt