KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 769 738 684 728 745 52 935 56 994 57 910 11 469 10 740 52 935 56 994 57 910 11 469 10 740 49 859 54 444 54 126 53 714 59 661 49 859 54 444 54 126 53 714 59 661 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 46 517 49 874 49 401 43 406 46 878
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 2,4 2,3 2,2 2,4 2,4 4,4 4,8 .. 3,0 2,8 4,4 4,8 .. 3,0 2,8 3,7 4,0 .. 4,5 5,0 3,7 4,0 .. 4,5 5,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 3,4 3,6 .. 3,3 3,5
Landbrukseiendommer (antall) antall 316 316 308 308 305 11 933 11 855 .. 3 863 3 891 11 933 11 855 .. 3 863 3 891 13 537 13 485 .. 11 876 11 898 13 537 13 485 .. 11 876 11 898 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 13 787 13 725 .. 13 319 13 293
Jordbruksbedrifter (antall) antall 67 65 63 64 62 2 309 2 280 .. 481 467 2 309 2 280 .. 481 467 1 864 1 834 .. 1 826 1 808 1 864 1 834 .. 1 826 1 808 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 2 560 2 513 .. 2 388 2 347
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 14 455 15 358 15 040 15 055 14 890 479 984 476 002 .. 125 823 125 112 479 984 476 002 .. 125 823 125 112 386 290 385 299 .. 415 465 415 468 386 290 385 299 .. 415 465 415 468 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 539 793 540 144 .. 510 041 507 954
Produktivt skogareal (dekar) dekar 1 138 1 165 1 132 1 132 1 132 4 778 657 4 767 546 .. 533 297 534 800 4 778 657 4 767 546 .. 533 297 534 800 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 3 897 168 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 3 897 168 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 2 792 846 2 793 065 .. 2 601 249 2 601 968
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 439,8 356,9 153,7 72,3 53,5 1 439,8 356,9 153,7 72,3 53,5 336,9 418,9 214,2 220,0 346,6 336,9 418,9 214,2 220,0 346,6 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 1 204,1 414,8 307,9 186,9 444,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,2 211,3 52,2 44,0 37,1 128,2 211,3 52,2 44,0 37,1 79,8 96,2 149,0 71,8 54,4 79,8 96,2 149,0 71,8 54,4 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 602,3 183,1 167,0 113,0 143,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 311,6 145,6 101,5 28,3 16,4 1 311,6 145,6 101,5 28,3 16,4 257,1 322,7 65,2 148,2 292,2 257,1 322,7 65,2 148,2 292,2 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 601,8 231,7 140,9 73,9 301,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 320 163 814 0 94 1 631 1 480 2 380 671 635 1 631 1 480 2 380 671 635 1 949 1 964 1 985 1 055 1 383 1 949 1 964 1 985 1 055 1 383 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 1 575 1 023 3 106 510 507
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 8 12 21 11 10 573 622 629 277 262 573 622 629 277 262 638 702 633 491 505 638 702 633 491 505 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 523 518 535 449 442

Kontakt