KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 118 183 197 186 69 9 964 130 148 168 78 9 964 130 148 168 78 123 121 137 149 99 123 121 137 149 99 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 99 101 576 113 85
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,81 0,67 0,71 0,65 0,41 0,89 0,89 0,96 0,96 0,62 0,89 0,89 0,96 0,96 0,62 0,90 0,87 0,97 0,99 0,67 0,90 0,87 0,97 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,69 0,64 0,68 0,62 0,49
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7 96,5 96,9 97,9 99,0 97,7 96,5 96,9 97,9 99,0 98,4 97,2 97,4 97,8 96,8 98,4 97,2 97,4 97,8 96,8 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 96,0 95,6 96,7 97,0 96,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 175 282 249 248 147 13 646 186 200 208 146 13 646 186 200 208 146 286 195 198 184 148 286 195 198 184 148 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 121 127 706 144 129
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 91 92 92 89 99 91 92 92 89 99 93 88 89 94 90 93 88 89 94 90 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 83 84 85 84 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 2 5 0 2 2 2 5 0 2 4 4 2 6 2 4 4 2 6 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 15 13 13 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 3 2 5 1 3 3 2 5 1 3 6 5 0 3 3 6 5 0 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 96 97 96 97 100 96 97 96 97 100 98 97 97 96 98 98 97 97 96 98 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 94 95 95 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 8 6 8 4 0 8 6 8 4 0 5 6 6 9 3 5 6 6 9 3 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3

Kontakt