KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 33 873 35 326 40 061 40 157 42 289 33 186 35 098 36 594 40 714 36 677 33 186 35 098 36 594 40 714 36 677 44 086 45 551 48 163 52 835 45 310 44 086 45 551 48 163 52 835 45 310 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 26 524 28 165 30 390 32 475 33 236
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 470,6 483,7 509,0 539,6 523,7 380,0 387,5 389,2 424,3 390,9 380,0 387,5 389,2 424,3 390,9 513,7 524,3 527,4 563,2 483,7 513,7 524,3 527,4 563,2 483,7 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 332,9 346,4 349,1 358,9 362,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 35,8 34,9 36,4 36,1 37,2 33,2 32,9 33,1 33,5 30,5 33,2 32,9 33,1 33,5 30,5 35,3 34,7 36,0 36,8 37,3 35,3 34,7 36,0 36,8 37,3 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 34,3 34,7 35,3 35,8 36,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 80,9 79,0 77,4 72,7 75,8 77,6 78,0 77,9 76,3 76,1 77,6 78,0 77,9 76,3 76,1 74,3 75,5 74,8 73,2 77,3 74,3 75,5 74,8 73,2 77,3 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,1 77,6 77,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,54 0,56 0,68 0,64 0,44 0,52 0,53 0,53 0,56 0,57 0,52 0,53 0,53 0,56 0,57 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,56 0,56 0,57 0,59 0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 43,4 45,9 41,8 47,2 43,3 38,6 38,5 38,2 38,3 36,5 38,6 38,5 38,2 38,3 36,5 39,2 38,3 37,7 34,7 37,4 39,2 38,3 37,7 34,7 37,4 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 35,0 35,6 35,2 34,0 33,1
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 31,4 28,2 27,8 29,0 55,1 39,1 39,7 24,3 39,9 40,9 39,1 39,7 24,3 39,9 40,9 39,3 39,1 21,5 35,1 42,7 39,3 39,1 21,5 35,1 42,7 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 42,8 44,6 44,3 45,7 47,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 15,2 18,5 15,1 13,4 15,6 14,8 14,4 13,8 13,5 10,5 14,8 14,4 13,8 13,5 10,5 18,1 16,9 16,0 15,9 12,8 18,1 16,9 16,0 15,9 12,8 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,7 13,1 12,3 12,0 11,8
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 94,1 93,3 93,3 93,3 92,0 86,9 90,3 91,0 90,2 77,2 86,9 90,3 91,0 90,2 77,2 90,4 92,5 91,6 90,5 92,4 90,4 92,5 91,6 90,5 92,4 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 90,0 91,6 90,8 91,3 92,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 139 3 259 3 821 4 106 4 429 3 431 3 557 3 768 4 062 4 345 3 431 3 557 3 768 4 062 4 345 3 686 3 739 3 965 4 139 4 269 3 686 3 739 3 965 4 139 4 269 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 041 3 186 3 571 3 778 3 979
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,7 4,7 0,9 2,4 4,8 4,7 4,7 0,9 2,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,75 0,32 0,63 0,75 0,63 0,50 0,47 0,51 0,52 0,55 0,50 0,47 0,51 0,52 0,55 0,41 0,42 0,48 0,43 0,47 0,41 0,42 0,48 0,43 0,47 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,45 0,44 0,49 0,53 0,51
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,74 0,56 0,00 0,00 0,82 0,74 0,56 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,92 0,87 0,95 0,94 0,85
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,9 5,8 6,5 6,9 7,0 6,2 6,2 6,4 6,8 6,9 6,2 6,2 6,4 6,8 6,9 6,4 6,4 6,4 6,4 7,1 6,4 6,4 6,4 6,4 7,1 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,3 4,4 4,6 4,8 5,2
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,3 7,8 7,0 7,0 7,0 14,3 15,3 15,8 17,0 17,3 14,3 15,3 15,8 17,0 17,3 18,1 18,9 19,5 19,3 15,8 18,1 18,9 19,5 19,3 15,8 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 11,3 11,8 11,7 11,9 12,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,3 7,8 11,7 11,6 11,7 10,5 11,1 10,9 11,4 11,2 10,5 11,1 10,9 11,4 11,2 13,0 13,2 13,1 13,1 12,2 13,0 13,2 13,1 13,1 12,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 8,7 8,7 9,0 9,3 9,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 46,4 44,1 42,9 45,2 17,3 55,8 56,0 62,5 63,0 79,6 55,8 56,0 62,5 63,0 79,6 46,8 46,6 46,0 48,1 60,3 46,8 46,6 46,0 48,1 60,3 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 34,8 38,5 41,0 43,0 48,5
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 75,0 100,0 100,0 111,8 90,9 90,6 92,7 91,4 91,0 75,8 90,6 92,7 91,4 91,0 75,8 90,5 87,9 90,8 86,4 91,6 90,5 87,9 90,8 86,4 91,6 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 96,7 91,7 93,3 96,1 89,4

Kontakt