KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 50,8 183,7 62,2 58,5 60,2 56,6 58,1 53,7 51,2 46,5 56,6 58,1 53,7 51,2 46,5 59,3 67,9 53,9 69,4 61,4 59,3 67,9 53,9 69,4 61,4 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 38,9 42,9 40,2 37,1 36,0
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 177,7 136,8 146,1 158,5 109,8 156,8 152,0 166,7 164,9 161,2 156,8 152,0 166,7 164,9 161,2 162,7 167,9 171,4 179,7 187,1 162,7 167,9 171,4 179,7 187,1 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 135,6 135,6 138,6 136,7 142,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,9 3,9 4,6 5,9 5,6 5,2 5,0 4,7 4,7 4,6 5,2 5,0 4,7 4,7 4,6 6,7 6,3 6,2 4,8 4,3 6,7 6,3 6,2 4,8 4,3 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,8 4,7 5,2 4,9 4,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,7 13,5 10,5 9,9 18,2 9,7 9,5 9,3 9,1 9,1 9,7 9,5 9,3 9,1 9,1 10,3 10,3 10,1 10,0 9,6 10,3 10,3 10,1 10,0 9,6 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 8,6 8,9 8,8 9,2 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 52,2 82,4 70,8 76,5 65,0 67,2 71,3 69,3 73,1 68,3 67,2 71,3 69,3 73,1 68,3 67,8 72,1 70,4 71,6 70,1 67,8 72,1 70,4 71,6 70,1 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 69,4 72,2 71,0 75,3 70,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 52,2 : 58,3 : 65,2 64,4 68,1 66,0 64,3 62,2 64,4 68,1 66,0 64,3 62,2 62,3 66,1 64,4 64,6 63,5 62,3 66,1 64,4 64,6 63,5 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 69,7 68,9 68,2 67,9
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 12,8 15,8 15,2 14,7 12,7 13,0 12,7 12,7 11,7 11,7 13,0 12,7 12,7 11,7 11,7 11,0 10,5 10,4 9,7 10,7 11,0 10,5 10,4 9,7 10,7 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 16,0 15,6 15,6 15,1 15,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall : 40,6 42,4 42,8 41,4 41,0 40,9 41,1 41,2 42,2 41,0 40,9 41,1 41,2 42,2 41,1 40,8 41,6 41,5 42,5 41,1 40,8 41,6 41,5 42,5 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,1 41,3 41,8 41,9 43,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,5 21,3 20,8 20,8 20,4 23,4 22,7 22,5 22,1 21,5 23,4 22,7 22,5 22,1 21,5 21,2 20,9 20,7 20,2 20,9 21,2 20,9 20,7 20,2 20,9 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 23,7 23,4 22,9 22,8 22,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 147 353,2 142 581,9 145 008,3 161 148,6 166 361,1 134 306,8 139 001,6 143 722,6 160 215,6 154 280,9 134 306,8 139 001,6 143 722,6 160 215,6 154 280,9 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 163 008,0 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 163 008,0 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 107 471,0 112 183,8 116 706,4 123 130,5 124 317,7
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt