KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 223 1 323 1 327 1 511 1 721 1 605 1 660 1 834 1 887 1 847 1 605 1 660 1 834 1 887 1 847 2 002 2 061 2 337 2 459 2 145 2 002 2 061 2 337 2 459 2 145 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 1 308 1 335 1 440 1 519 1 513
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 107 1 203 1 149 1 414 1 516 1 281 1 334 1 459 1 519 1 468 1 281 1 334 1 459 1 519 1 468 1 696 1 690 1 886 2 031 1 649 1 696 1 690 1 886 2 031 1 649 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 1 080 1 098 1 180 1 252 1 267
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 116 119 178 97 205 325 326 374 368 379 325 326 374 368 379 305 372 451 428 496 305 372 451 428 496 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 227 237 260 267 246
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 958 1 061 1 056 1 237 1 414 1 192 1 195 1 315 1 376 1 457 1 192 1 195 1 315 1 376 1 457 1 515 1 545 1 778 1 832 1 519 1 515 1 545 1 778 1 832 1 519 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 943 957 1 023 1 076 1 074
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -148 -142 -89 -167 -102 80 55 70 31 64 80 55 70 31 64 21 62 96 65 103 21 62 96 65 103 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 21 16 35 28 27
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 106 1 203 1 144 1 404 1 516 1 113 1 141 1 244 1 345 1 392 1 113 1 141 1 244 1 345 1 392 1 494 1 483 1 681 1 767 1 416 1 494 1 483 1 681 1 767 1 416 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 922 941 987 1 048 1 047
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,37 1,07 1,23 1,27 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,73 0,73 0,75 0,77 1,44
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,28 0,28 0,28 0,31 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,09 0,09 0,79 0,95 0,96 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,47 0,46 0,48 0,51 1,18
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 0 1 3 5 125 116 106 102 52 125 116 106 102 52 85 79 70 81 62 85 79 70 81 62 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 126 132 136 128 117
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 10 5 1 21 6 469 417 378 403 154 469 417 378 403 154 441 428 335 393 267 441 428 335 393 267 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 675 449 529 469 365

Kontakt