KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 38 38 38 28 28 3 660 3 581 3 526 1 555 1 549 3 660 3 581 3 526 1 555 1 549 2 922 2 833 3 073 3 056 2 897 2 922 2 833 3 073 3 056 2 897 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 6 130 6 126 5 908 5 848 5 626
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 17 18 18 13 13 30 30 33 33 33 30 30 33 33 33 39 39 39 34 33 39 39 39 34 33 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 23 23 22 22 21
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 79 79 79 100 0 55 54 55 52 55 55 54 55 52 55 48 47 50 52 55 48 47 50 52 55 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 54 60 60 56 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 171 489 599 1 936 17 250 1 472 941 1 101 2 265 2 173 1 472 941 1 101 2 265 2 173 2 411 2 383 2 679 1 319 1 729 2 411 2 383 2 679 1 319 1 729 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 525 2 036 2 504 1 687 1 507
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 14 395 19 447 16 816 23 607 23 143 8 857 8 846 10 655 11 697 12 054 8 857 8 846 10 655 11 697 12 054 8 273 9 471 7 918 9 553 11 727 8 273 9 471 7 918 9 553 11 727 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 11 400 10 429 10 862 11 948 13 175
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 20 40 25 .. 19 19 16 11 14 19 19 16 11 14 34 31 18 15 17 34 31 18 15 17 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 28 29 17 19 18
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 9 11 11 7 6 9 11 11 7 6 11 8 5 3 8 11 8 5 3 8 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 42 48 55 44 41
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 1,7 1,5 2,6 2,7 2,8 1,7 1,5 2,6 2,7 2,8 2,6 2,8 2,9 1,3 1,9 2,6 2,8 2,9 1,3 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 13,8 9,4 11,2 9,9 10,4 12,3 10,7 12,8 10,7 10,2 12,3 10,7 12,8 10,7 10,2 9,8 8,5 10,5 8,6 8,3 9,8 8,5 10,5 8,6 8,3 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 12,8 11,4 10,4 11,1 10,4

Kontakt