KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 45 38 38 38 28 3 505 3 660 3 581 3 526 1 555 3 505 3 660 3 581 3 526 1 555 2 900 2 922 2 833 3 073 3 056 2 900 2 922 2 833 3 073 3 056 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 5 895 6 130 6 126 5 908 5 848
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 17 18 18 13 29 30 30 33 33 29 30 30 33 33 39 39 39 39 34 39 39 39 39 34 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 22 23 23 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 100 79 79 79 100 57 55 54 55 52 57 55 54 55 52 44 48 47 50 52 44 48 47 50 52 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 53 54 60 60 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 607 171 489 599 1 936 1 412 1 472 941 1 101 2 265 1 412 1 472 941 1 101 2 265 1 836 2 411 2 383 2 679 1 319 1 836 2 411 2 383 2 679 1 319 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 754 1 525 2 036 2 504 1 687
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 14 800 14 395 19 447 16 816 23 607 8 998 8 857 8 846 10 655 11 697 8 998 8 857 8 846 10 655 11 697 9 225 8 273 9 471 7 918 9 553 9 225 8 273 9 471 7 918 9 553 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 9 319 11 400 10 429 10 862 11 948
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 50 0 20 40 25 33 19 19 16 11 33 19 19 16 11 28 34 31 18 15 28 34 31 18 15 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 34 28 29 17 19
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 9 9 11 11 7 9 9 11 11 7 6 11 8 5 3 6 11 8 5 3 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 59 42 48 55 44
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 1,2 1,7 1,5 2,6 2,7 1,2 1,7 1,5 2,6 2,7 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 17,1 13,8 9,4 11,2 9,9 14,8 12,3 10,7 12,8 10,7 14,8 12,3 10,7 12,8 10,7 13,1 9,8 8,5 10,5 8,6 13,1 9,8 8,5 10,5 8,6 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 15,2 12,8 11,4 10,4 11,1

Kontakt