KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggere (antall) antall 2 160 2 172 2 134 2 150 2 128 120 871 120 418 120 320 106 570 47 021 120 871 120 418 120 320 106 570 47 021 74 837 74 445 73 538 79 357 88 852 74 837 74 445 73 538 79 357 88 852 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 266 274 266 858 267 420 265 638 265 544
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,3 9,2 10,8 7,9 10,3 10,0 9,0 8,5 8,8 9,5 10,0 9,0 8,5 8,8 9,5 7,9 7,5 7,8 7,4 7,6 7,9 7,5 7,8 7,4 7,6 10,6 10,2 9,9 9,7 9,3 11,2 10,7 10,3 10,2 9,8 10,3 10,1 9,9 9,6 9,2
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,8 9,2 16,9 13,0 11,3 9,7 10,4 10,0 10,3 10,4 9,7 10,4 10,0 10,3 10,4 12,1 11,9 11,8 12,1 11,0 12,1 11,9 11,8 12,1 11,0 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,5 8,5 8,4 8,4 8,6 8,2
Netto innflytting (antall)1 antall 18 12 -26 26 -20 621 -294 78 -453 -239 621 -294 78 -453 -239 196 -84 -613 -955 -463 196 -84 -613 -955 -463 23 675 20 232 15 891 18 435 13 135 26 076 21 293 18 081 25 327 11 327 513 106 143 -18 58
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 9,2 9,4 9,5 10,1 9,8 9,7 9,6 9,7 9,5 14,5 9,7 9,6 9,7 9,5 14,5 10,1 10,1 10,2 10,0 10,3 10,1 10,1 10,2 10,0 10,3 10,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 9,2 9,2 9,2 9,2 9,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 68,3 67,1 62,3 58,5 58,2 65,7 64,9 64,6 64,9 63,1 65,7 64,9 64,6 64,9 63,1 68,3 67,9 67,1 65,7 63,9 68,3 67,9 67,1 65,7 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 60,7 63,9 63,2 62,5 62,0 61,2 62,8 62,0 61,7 61,2 60,3
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 0,7 0,4 0,9 1,1 1,3 1,6 1,4 1,4 1,3 2,2 1,6 1,4 1,4 1,3 2,2 1,5 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,5 2,0 1,6 1,5 1,4 2,4 2,0 1,6 1,6 1,5 2,7 2,2 1,7 1,5 1,3 1,9
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 11,3 12,1 12,2 13,0 12,3 11,5 11,9 12,0 13,5 15,9 11,5 11,9 12,0 13,5 15,9 11,7 12,2 12,2 12,0 11,3 11,7 12,2 12,2 12,0 11,3 14,5 15,0 15,4 15,9 16,2 16,8 17,3 17,7 18,2 18,5 12,3 12,7 13,1 13,4 13,6
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,77 1,74 1,70 1,64 1,58 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt