KOSTRA nøkkeltall

Skedsmo - 0231 (Akershus)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skedsmo Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,1 4,5 4,2 4,1 4,2 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,9 3,9 3,8 4,0 4,2 3,9 3,9 3,8 4,0 4,2
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,4 1,8 1,6 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 44 423 45 652 49 478 53 142 60 046 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 102 911 2 367 878 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 430 889 447 493 482 542 538 365 571 134 430 889 447 493 482 542 538 365 571 134
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 923 2 235 2 187 2 251 2 436 1 887 2 027 2 122 2 260 2 406 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 848 1 967 2 017 2 235 2 417 1 848 1 967 2 017 2 235 2 417
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 945 624 410 621 1 006 871 833 836 925 1 194 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 740 1 217 1 238 872 1 686 740 1 217 1 238 872 1 686
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,1 3,1 3,1 2,7 2,6 4,5 4,9 4,6 4,6 4,8 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,1 4,0 4,1 3,8 4,0 4,1 4,0 4,1 3,8 4,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 36,8 37,9 29,5 28,2 25,7 29,6 31,7 26,7 27,9 24,1 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 29,2 30,4 25,2 25,0 22,8 29,2 30,4 25,2 25,0 22,8
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 11,8 11,8 11,1 10,8 11,4 11,0 10,8 10,4 10,5 10,9 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 12,1 12,0 11,8 11,6 11,6 12,1 12,0 11,8 11,6 11,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 2,4 1,7 1,7 2,0 2,2 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,7 1,2 1,3 1,3 1,4 1,7 1,2 1,3 1,3 1,4
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 11 084 10 994 12 363 12 397 15 450 536 867 553 078 567 425 603 465 662 867 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 161 590 169 911 174 820 188 293 199 411 161 590 169 911 174 820 188 293 199 411
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt