KOSTRA nøkkeltall

Skedsmo - 0231 (Akershus)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skedsmo Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,7 10,4 10,0 9,9 10,2 8,6 8,8 8,8 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,7 9,9 9,8 10,0 10,2 9,7 9,9 9,8 10,0 10,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 96 169 219 201 197 231 251 280 265 287 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 263 307 296 309 317 263 307 296 309 317
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,84 4,82 4,71 4,74 4,40 4,76 4,93 4,90 4,83 4,41 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 4,73 4,59 4,64 4,65 4,57 4,73 4,59 4,64 4,65 4,57
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 94 83 111 130 218 82 92 100 99 108 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 94 104 108 116 131 94 104 108 116 131
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 554 581 575 597 651 442 464 474 521 599 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 466 521 532 571 610 466 521 532 571 610
Herav utgifter til renhold (kr) kr 176 181 183 178 186 142 147 154 155 174 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 131 144 143 146 152 131 144 143 146 152
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 103 112 117 125 130 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 98 111 116 128 131 98 111 116 128 131
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt