KOSTRA nøkkeltall

Skaun - 5029 (Trøndelag)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skaun Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 961 989 811 859 922 987 1 004 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 . . . 1 273 1 355
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 809 716 629 667 723 772 790 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 . . . 1 014 1 077
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 152 274 182 192 199 215 214 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 . . . 258 278
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 758 750 553 563 616 674 702 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 . . . 901 991
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 21 143 27 29 34 43 34 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 . . . 103 111
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 738 607 526 534 582 631 668 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 . . . 798 880
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,40 0,46 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 . . . 0,65 0,66
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,34 0,40 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 . . . 0,28 0,29
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,06 0,06 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 . . . 0,37 0,37
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 4 1 215 202 228 219 182 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 . . . 286 278
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 15 20 1 058 622 490 577 452 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 . . . 951 993

Kontakt