KOSTRA nøkkeltall

Skånland - 1913 (Troms Romsa)

Regnskap

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skånland Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,0 3,7 12,4 4,0 -7,8 2,0 3,4 3,0 1,9 0,3 2,9 3,6 2,5 3,5 -0,6 2,9 4,1 3,7 2,2 1,2 3,0 4,0 3,8 2,6 1,7 1,4 3,3 2,6 1,8 -2,0 1,4 3,3 2,6 1,8 -2,0
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,8 4,4 2,5 3,0 0,2 1,4 2,3 1,8 1,8 1,1 1,2 2,1 1,4 1,6 0,7 1,5 2,1 1,8 1,2 0,9 1,4 2,0 1,9 1,3 1,0 1,3 2,4 1,7 1,1 0,3 1,3 2,4 1,7 1,1 0,3
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,8 6,6 15,9 21,3 17,5 14,9 17,4 19,2 19,4 19,2 19,8 21,1 21,9 23,0 18,7 19,0 20,9 21,8 21,7 19,1 16,0 17,8 18,3 17,9 15,6 6,2 10,1 9,5 14,6 8,6 6,2 10,1 9,5 14,6 8,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 67,9 61,7 38,5 52,0 83,4 39,4 40,5 39,5 40,1 56,5 34,6 39,1 36,9 36,1 63,3 37,2 40,1 40,1 42,3 60,2 34,8 37,7 36,5 39,1 57,4 58,3 60,6 63,0 66,3 88,3 58,3 60,6 63,0 66,3 88,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 102,9 93,9 83,8 101,8 118,9 93,4 93,2 92,7 95,3 102,8 96,4 97,6 97,4 98,5 102,1 101,1 101,3 101,9 105,6 102,6 98,9 98,9 98,6 101,8 99,2 110,0 112,8 116,1 124,5 122,1 110,0 112,8 116,1 124,5 122,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 61 198 64 385 67 191 67 306 69 829 56 285 58 873 61 096 62 753 64 575 57 824 60 468 63 108 64 240 69 096 49 775 52 158 53 619 55 124 57 297 50 630 53 174 54 801 56 328 58 484 53 224 55 696 57 268 58 823 61 243 53 224 55 696 57 268 58 823 61 243
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,2 6,8 9,9 16,1 11,2 5,8 8,7 9,5 10,9 9,4 6,7 9,0 9,3 11,1 10,2 7,9 10,7 11,7 12,3 10,4 7,8 10,4 11,4 12,2 10,2 2,6 5,5 6,4 7,8 4,6 2,6 5,5 6,4 7,8 4,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,2 11,2 8,3 22,3 16,5 12,3 12,0 11,2 11,5 14,8 14,8 13,9 12,1 12,3 14,6 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,6 13,3 15,1 19,1 18,3 17,1 13,3 15,1 19,1 18,3 17,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 29,5 20,8 33,4 32,2 16,1 14,1 15,8 24,1 15,1 20,3 19,5 17,2 25,6 18,1 19,0 16,6 16,7 24,5 15,5 11,8 19,6 22,2 29,3 23,8 20,2 7,3 15,3 14,5 26,0 16,8 7,3 15,3 14,5 26,0 16,8

Det er funnet en feil i de publiserte KOSTRA-tallene som innebærer at balanseregnskapstall fra kommunale særbedrifter ikke har kommet med. Vi beklager, retter opp og publiserer på nytt 30. mars. Inntil feilen er rettet må ikke balansedata for 2019 brukes.
Det gjelder Statistikkbanktabellene 12134, 12143, 12135, 12137, 12364, 12177. 

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt