KOSTRA nøkkeltall

Skånland - 1913 (Troms Romsa)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skånland Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,5 2,4 2,3 2,8 2,6 3,4 3,3 3,4 3,4 3,7 4,4 4,2 4,2 4,2 4,4 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 1,0 0,9 1,3 1,2 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 2 177 2 157 2 264 2 286 2 538 194 393 193 959 211 167 213 848 264 193 170 063 165 058 173 749 174 935 179 193 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 154 945 157 962 172 233 176 551 193 010 154 945 157 962 172 233 176 551 193 010
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 581 1 610 1 647 2 108 2 193 2 064 2 089 2 273 2 408 2 655 2 849 2 827 2 966 3 116 3 562 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 2 018 2 119 2 255 2 310 2 483 2 018 2 119 2 255 2 310 2 483
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 0 25 33 0 2 338 1 021 994 902 1 571 1 132 1 144 1 215 1 716 1 723 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 1 152 941 1 929 2 787 1 443 1 152 941 1 929 2 787 1 443
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,7 2,8 3,3 3,8 3,6 3,6 3,9 3,9 3,8 4,0 3,4 4,1 3,9 4,6 3,7 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 5,3 5,7 5,5 5,3 5,6 5,3 5,7 5,5 5,3 5,6
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 27,4 38,3 27,0 28,8 19,1 30,6 32,2 26,2 27,2 23,5 29,7 30,8 26,1 26,5 22,9 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 35,5 39,2 37,1 37,9 33,3 35,5 39,2 37,1 37,9 33,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 24,4 23,8 22,9 21,3 30,3 24,0 24,7 24,1 23,2 31,4 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 16,5 16,0 16,1 16,2 22,6 16,5 16,0 16,1 16,2 22,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 833 877 835 889 853 70 999 71 437 73 303 75 832 84 730 58 987 57 151 57 856 58 973 52 869 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 51 056 53 381 54 700 55 699 59 402 51 056 53 381 54 700 55 699 59 402
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt