KOSTRA nøkkeltall

Skånland - 1913 (Troms Romsa)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert gjennom KOSTRA og i statistikkbanken så snart tall for 2019 er klare for publisering.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skånland Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 36 380 37 965 41 234 44 010 46 514 29 066 30 723 32 209 34 569 36 768 31 654 33 186 35 098 36 594 40 597 23 072 24 341 25 456 27 245 28 727 22 599 23 751 24 800 26 539 27 985 26 711 28 718 29 754 31 903 33 733 26 711 28 718 29 754 31 903 33 733
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)2 årsverk 407,8 436,5 437,8 459,5 463,8 369,8 369,2 376,4 387,8 394,1 385,1 379,1 387,7 388,7 424,3 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 349,3 349,8 361,7 366,2 385,8 349,3 349,8 361,7 366,2 385,8
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 38,0 36,6 38,6 39,4 37,6 32,9 33,4 33,1 34,1 34,8 32,6 33,2 32,9 33,1 33,4 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 32,1 33,5 33,2 34,2 34,4 32,1 33,5 33,2 34,2 34,4
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)4 prosent 77,8 77,2 77,7 75,3 81,3 75,3 77,1 77,2 76,4 79,0 74,7 76,1 76,1 76,4 76,3 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 70,2 70,6 71,3 71,4 73,2 70,2 70,6 71,3 71,4 73,2
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)10 årsverk 0,54 0,55 0,49 0,55 .. 0,51 0,50 0,51 0,52 .. 0,54 0,52 0,53 0,53 .. 0,54 0,54 0,55 0,56 .. 0,54 0,54 0,55 0,56 .. 0,63 0,63 0,64 0,64 .. 0,63 0,63 0,64 0,64 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)5 prosent 40,8 41,4 42,7 39,8 .. 38,0 38,0 37,0 36,2 .. 38,7 38,6 38,5 38,2 .. 33,3 32,9 32,4 31,6 .. 33,0 32,5 32,0 31,2 .. 37,2 35,7 35,5 33,7 .. 37,2 35,7 35,5 33,7 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)1 prosent 30,9 31,3 32,1 33,1 .. 41,2 42,1 43,1 27,3 .. 39,0 39,1 39,7 24,3 .. 46,1 46,5 47,0 47,5 .. 45,8 46,3 46,8 47,4 .. 44,6 44,9 44,3 45,3 .. 44,6 44,9 44,3 45,3 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)7 prosent 21,9 24,3 23,2 23,4 .. 13,7 14,6 13,4 12,7 .. 15,5 14,8 14,4 13,8 .. 13,2 13,0 12,6 12,1 .. 13,6 13,3 12,9 12,4 .. 15,9 16,0 15,3 15,0 .. 15,9 16,0 15,3 15,0 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)11 prosent 93,6 94,3 94,3 94,3 93,6 89,6 91,4 91,2 91,3 92,1 87,5 86,9 90,3 91,0 90,2 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 89,6 90,4 90,2 93,9 95,0 89,6 90,4 90,2 93,9 95,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)3 kr 2 911 2 812 3 026 3 543 0 3 019 3 178 3 330 3 581 0 3 261 3 431 3 557 3 768 0 3 119 3 295 3 439 3 710 0 3 097 3 251 3 381 3 642 0 3 229 3 384 3 509 3 768 0 3 229 3 384 3 509 3 768 0
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 4,8 4,8 4,7 4,7 0,9 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)8 timer 0,17 0,24 0,49 0,48 .. 0,41 0,39 0,46 0,50 .. 0,49 0,50 0,47 0,51 .. 0,54 0,56 0,55 0,57 .. 0,53 0,55 0,55 0,56 .. 0,52 0,53 0,63 0,62 .. 0,52 0,53 0,63 0,62 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)9 prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,64 0,64 0,65 0,67 0,00 0,65 0,66 0,67 0,68 0,00 0,55 0,57 0,57 0,58 0,00 0,55 0,57 0,57 0,58 0,00
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,5 4,8 4,6 4,6 4,3 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 5,9 6,2 6,2 6,4 6,8 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 4,9 5,0 5,2 4,9 5,0 4,9 5,0 5,2
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,5 15,1 17,4 17,3 17,5 12,9 12,8 13,2 13,5 14,0 13,8 14,3 15,3 15,8 16,9 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 12,8 13,3 13,9 14,0 14,3 12,8 13,3 13,9 14,0 14,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,2 10,2 10,4 10,0 10,1 10,5 10,6 10,7 11,5 11,2 10,2 10,5 11,1 10,9 11,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 9,7 10,3 10,7 10,9 11,0 9,7 10,3 10,7 10,9 11,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)6 årsverk 53,9 60,6 48,2 49,2 57,7 41,9 44,6 46,0 50,0 50,5 48,7 55,8 55,8 62,8 63,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 37,0 39,3 38,6 39,7 41,7 37,0 39,3 38,6 39,7 41,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 117,6 85,0 105,3 112,5 100,0 80,6 76,5 74,0 94,0 74,0 81,1 77,4 77,1 91,4 68,0 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 91,2 90,6 86,7 89,2 98,7 91,2 90,6 86,7 89,2 98,7
11234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
2SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
31234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
4SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
51234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
6SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
71234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
81234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
91234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
10SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. 1234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
11Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt