KOSTRA nøkkeltall

Skånland - 1913 (Troms Romsa)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skånland Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,0 9,6 9,6 10,1 9,8 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 9,8 9,9 10,0 10,3 10,4 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 132 239 246 278 379 192 220 248 253 261 191 231 247 336 390 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 238 278 288 292 297 238 278 288 292 297
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,07 8,05 8,20 8,16 8,24 6,57 6,47 6,74 6,92 6,62 7,41 0,09 7,65 7,46 7,05 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,67 5,59 5,93 5,92 6,05 5,67 5,59 5,93 5,92 6,05
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 113 121 124 168 187 86 91 84 93 86 103 8 875 87 85 111 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 71 83 84 98 84 71 83 84 98 84
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 366 429 452 501 520 462 488 483 511 562 545 43 665 588 634 721 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 445 536 524 566 608 445 536 524 566 608
Herav utgifter til renhold (kr) kr 220 251 247 265 264 137 154 160 160 176 123 10 151 163 176 202 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 103 177 179 187 188 103 177 179 187 188
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 113 129 128 163 167 111 123 119 129 133 120 9 964 130 148 171 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 124 133 121 146 152 124 133 121 146 152
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt