KOSTRA nøkkeltall

Skånland - 1913 (Troms Romsa)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skånland Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 71 76 76 86 80 4 954 5 020 5 253 5 223 5 028 3 350 3 505 3 660 3 581 3 497 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 3 602 3 707 3 828 3 711 3 768 3 602 3 707 3 828 3 711 3 768
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 23 25 25 29 27 25 25 27 27 25 28 29 30 30 33 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 22 22 23 22 23 22 22 23 22 23
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 45 13 14 31 34 64 60 62 62 66 62 57 55 54 55 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 42 39 40 39 36 42 39 40 39 36
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 929 0 962 633 3 349 1 306 1 484 1 559 1 157 2 132 1 805 1 412 1 472 941 1 101 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 908 2 822 3 842 2 078 2 227 908 2 822 3 842 2 078 2 227
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 0 0 0 0 7 653 7 424 7 539 7 367 8 856 8 640 8 998 8 857 8 846 10 748 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 6 741 7 871 7 633 8 902 8 789 6 741 7 871 7 633 8 902 8 789
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 100 100 79 62 55 29 26 26 25 27 26 33 19 19 17 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 70 83 75 73 32 70 83 75 73 32
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 28 30 22 25 51 22 9 9 11 17 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 148 237 142 102 112 148 237 142 102 112
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 1,7 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,3 1,3 1,5 1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 13,5 9,2 7,7 10,0 9,4 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 17,3 16,4 13,0 12,0 10,9 17,3 16,4 13,0 12,0 10,9

Kontakt