KOSTRA nøkkeltall

Skånland - 1913 (Troms Romsa)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skånland Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 9 523 13 218 11 056 12 248 10 471 7 292 7 748 8 693 8 918 9 334 7 757 8 571 9 025 9 633 11 086 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 7 219 7 661 8 198 8 657 9 134 7 219 7 661 8 198 8 657 9 134
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,6 6,5 3,8 4,0 4,2 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,5 4,9 5,3 5,1 5,4 4,5 4,9 5,3 5,1 5,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,7 6,2 4,2 4,4 4,3 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 4,9 5,4 5,4 5,6 4,9 4,9 5,4 5,4 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,2 5,7 3,5 3,4 2,9 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5 4,8 5,0 5,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 66 361 30 985 18 581 43 949 59 737 49 483 53 271 53 649 58 511 68 250 52 761 53 128 54 367 59 265 58 591 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 45 556 48 968 47 612 51 978 57 620 45 556 48 968 47 612 51 978 57 620
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 14 400 18 625 31 857 18 933 73 400 31 842 33 890 38 027 33 018 45 106 42 501 46 682 45 994 51 179 43 351 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 25 215 30 233 30 289 33 532 37 015 25 215 30 233 30 289 33 532 37 015
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 385 643 284 148 691 455 700 900 417 727 350 736 367 208 417 632 430 280 414 303 370 339 415 518 406 679 449 070 413 454 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 370 544 365 408 422 487 433 011 426 398 370 544 365 408 422 487 433 011 426 398
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 10,3 22,0 18,7 17,0 95,0 19,5 19,2 19,2 17,6 17,3 19,2 18,5 19,4 18,9 18,3 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 15,9 15,0 16,4 15,8 17,0 15,9 15,0 16,4 15,8 17,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 58 50 100 100 100 76 83 85 87 86 76 80 77 82 83 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 74 79 80 85 76 74 79 80 85 76

Kontakt