KOSTRA nøkkeltall

Siljan - 0811 (Telemark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Siljan Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 0 0 0 37 47 48 38 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 76 77 65 61
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 30 15 16 23 24 19 19 26 24 19 19 26 7 8 12 9
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 21 28 25 18 1 708 1 781 1 986 1 738 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 3 764 3 634 3 430 3 735
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 25 24 6 .. 1 189 970 779 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 025 2 051 1 474
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 12 18 15 .. 16 14 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 12 13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 20 15 45 .. 35 27 37 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 23 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. 4 11 16 18 16 10 18 18 18 18 18 17 18 18 18 20 16 16
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 8 1 2 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 49 37 46
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 23 26 73 18 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 13 38 48 34
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 100 .. 92 96 100 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 93 92 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 47 48 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 60 .. 97 .. 67 64 75 69 84 86 86 81 84 86 86 81 73 82 80 78
Netto endring i antall boliger (antall) antall 16 8 .. .. 414 370 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 535 589 0 ..

Kontakt