4405_0811
4405_0811
kostra
2019-08-22T07:18:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Siljan, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Siljan

KOSTRA nøkkeltall

Siljan - 0811 (Telemark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Siljan Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,3 2,5 2,3 2,2 2,4 2,6 2,8 2,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,2 4,1 4,2
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,3 0,3 0,2 0,6 0,7 0,8 0,7 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 752 2 289 2 301 2 215 45 998 50 900 56 408 51 311 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 202 890 210 549 228 230 239 225
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 265 1 434 1 443 1 413 1 376 1 522 1 653 1 706 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 2 332 2 382 2 492 2 659
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 43 42 165 51 291 487 269 676 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 422 457 195 823
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall .. .. .. 1,1 3,6 3,7 3,6 3,7 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 4,2 4,3 4,2 4,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. 27,4 28,7 23,0 23,6 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 23,1 23,9 20,1 20,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 10,1 10,9 12,3 10,3 15,5 15,3 14,9 14,4 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 16,0 15,8 16,0 15,8
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,3 0,3 0,2 0,7 0,5 0,5 0,6 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 771 867 1 032 999 21 045 20 504 22 436 20 360 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 65 179 64 595 61 227 64 792
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt