KOSTRA nøkkeltall

Siljan - 0811 (Telemark)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Siljan Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 30,6 79,2 88,7 52,9 37,7 48,7 59,2 54,1 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,4 35,8 42,6 36,9
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 133,8 102,3 108,9 93,2 125,7 129,6 138,6 133,6 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 134,9 141,6 154,8 155,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,8 5,9 6,1 9,3 3,9 4,4 4,0 4,2 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 6,3 6,2 6,2 6,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 8,0 10,9 12,9 12,3 9,5 10,1 10,3 10,3 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 8,4 8,0 8,1 7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 77,3 64,0 70,4 66,7 69,0 71,0 68,3 70,7 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 68,4 68,7 70,8 70,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 77,3 73,1 51,7 70,4 64,9 68,0 63,5 68,6 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 67,0 63,2 65,8 65,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,0 16,5 14,6 13,4 14,8 15,0 14,3 14,2 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 16,5 16,2 16,6 16,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,5 38,6 38,7 42,4 40,3 40,7 41,1 41,5 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 39,7 40,3 40,7 40,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 29,1 28,6 28,4 29,0 24,7 24,8 25,2 24,8 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 22,2 22,1 21,7 21,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 127 630,9 126 534,2 135 009,7 147 540,0 113 511,9 117 628,5 121 547,8 125 886,3 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 106 078,7 109 573,0 113 960,4 117 895,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt