4395_0811
4395_0811
kostra
2019-08-24T10:52:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Siljan, faktaark Befolkningsprofil Siljan

KOSTRA nøkkeltall

Siljan - 0811 (Telemark)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Siljan Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 2 335 2 357 2 351 2 329 71 823 72 215 72 325 64 940 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 172 494 173 307 173 391 173 318
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,9 8,9 6,8 8,6 10,1 10,2 9,6 9,8 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 8,9 9,7 8,7 8,8
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,0 7,2 5,5 4,7 9,2 9,4 9,4 8,7 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 10,0 9,6 9,9 9,5
Netto innflytting (antall)1 antall -29 19 -9 -31 314 332 81 -52 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 711 796 300 31
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,2 11,5 11,2 11,5 10,4 10,3 8,8 9,9 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 12,6 12,5 12,4 12,4
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 63,8 63,9 63,9 63,2 63,2 63,3 56,3 61,6 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 66,0 65,7 65,2 64,2
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,2 1,1 1,1 0,6 1,6 1,6 1,3 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 2,3 1,8 1,5 1,7
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 7,0 7,6 8,3 8,6 10,6 11,2 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 12,3 12,9 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,60 1,73 1,53 1,56 1,70 1,73 1,66 1,61 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,60 1,73 1,53 1,56
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt