KOSTRA nøkkeltall

Selbu - 5032 (Trøndelag - Trööndelage)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Selbu Kostragruppe 01 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,1 3,0 3,3 4,0 4,1 4,4 4,4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,7 0,9 0,9 1,4 1,4 1,6 1,6
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 249 1 929 2 434 2 529 2 644 2 658 2 658
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 854 915 1 193 1 174 1 224 1 124 1 124
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 30 661 1 296 1 350 1 457 1 819 1 819
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 331 290 357 295 302 242 242
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,4 1,9 3,9 2,7 2,8 3,1 3,1
Utlån per innbygger (antall) antall 5,2 2,1 3,0 2,1 2,1 2,4 2,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 31,7 17,9 20,6 13,6 13,1 18,9 18,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 25,5 17,2 16,8 15,8 17,1 17,6 17,6
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt