KOSTRA nøkkeltall

Selbu - 5032 (Trøndelag - Trööndelage)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Selbu Kostragruppe 01 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent . . .. 0 0 100 94 100 95 100 95 97 97 91 97 96 98 97 99 98 96 98 97 99 98 . . 97 97 97 . . 97 97 97
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . 4 625 5 430 6 710 4 446 4 573 4 621 4 811 4 576 3 459 3 551 3 476 3 814 5 138 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 . . 3 949 4 140 4 505 . . 3 949 4 140 4 505
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . .. .. 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 0,65 0,61 0,62 0,60 0,61 0,69 . . 0,51 0,60 0,54 . . 0,51 0,60 0,54
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . .. 15,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 47,8 55,5 57,7 60,9 35,1 40,6 . . 71,3 73,7 45,2 . . 71,3 73,7 45,2

Kontakt