KOSTRA nøkkeltall

Selbu - 5032 (Trøndelag - Trööndelage)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Selbu Kostragruppe 01 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent . . .. 0 0 100 99 100 98 100 93 86 97 92 95 96 97 98 98 98 96 97 98 98 98 . . 98 97 95 . . 98 97 95
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr . . 2 930 3 210 3 720 3 932 4 108 4 282 4 393 3 645 3 896 4 008 3 862 4 141 4 701 3 349 3 429 3 568 3 749 3 881 3 345 3 425 3 564 3 744 3 876 . . 3 698 3 717 3 945 . . 3 698 3 717 3 945
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,69 0,66 0,66 0,67 0,70 0,70 0,67 0,67 0,68 0,71 . . 0,60 0,59 0,53 . . 0,60 0,59 0,53
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent . . 100,0 100,0 98,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99,0 98,7 98,7 99,4 99,1 99,2 98,9 98,9 99,5 99,3 . . 99,5 99,3 97,6 . . 99,5 99,3 97,6
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent . . 9,3 8,2 7,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30,4 29,4 29,4 29,9 29,8 30,9 30,3 29,7 30,7 30,5 . . 24,0 24,1 25,1 . . 24,0 24,1 25,1

Kontakt