KOSTRA nøkkeltall

Selbu - 5032 (Trøndelag - Trööndelage)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Selbu Kostragruppe 01 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr . . 33 998 35 320 35 362 27 239 28 651 31 110 32 407 30 475 35 871 37 623 41 531 40 089 38 627 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 . . 25 405 26 765 27 152 . . 25 405 26 765 27 152
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk . . 366,8 380,0 382,7 302,8 318,1 322,8 339,3 333,7 404,3 414,1 438,7 406,3 427,8 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 . . 283,7 287,4 290,0 . . 283,7 287,4 290,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . 3,8 27,2 -1,8 31,3 30,3 30,1 32,5 33,8 32,2 32,5 31,9 31,6 35,8 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 . . 28,5 29,0 28,7 . . 28,5 29,0 28,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent . . 80,6 83,6 82,9 75,7 75,7 75,4 78,2 78,9 79,6 77,8 77,7 78,9 77,6 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 . . 81,4 81,5 81,7 . . 81,4 81,5 81,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk . . 0,51 0,53 0,52 0,48 0,48 0,49 0,48 0,51 0,53 0,54 0,63 0,61 0,57 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 . . 0,52 0,53 0,54 . . 0,52 0,53 0,54
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent . . 37,3 32,0 32,3 33,9 34,0 32,9 32,0 32,6 36,2 34,3 30,8 28,1 34,1 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 . . 33,4 32,3 31,6 . . 33,4 32,3 31,6
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent . . 41,4 42,8 39,6 45,6 47,1 31,1 47,8 49,9 39,2 39,9 23,1 45,3 43,3 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 . . 45,1 45,2 45,6 . . 45,1 45,2 45,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent . . 12,2 13,5 10,9 16,3 12,5 12,3 12,5 10,4 9,1 17,5 16,4 15,0 11,9 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 . . 13,0 12,9 12,0 . . 13,0 12,9 12,0
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent . . 6,4 6,4 100,0 89,3 89,1 91,2 81,5 94,2 82,9 86,8 87,0 100,0 86,8 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 . . 80,1 80,7 85,9 . . 80,1 80,7 85,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr . . 3 547 3 644 3 975 3 203 3 470 3 835 3 916 4 074 3 174 3 383 3 460 4 402 3 996 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 . . 3 183 3 302 3 664 . . 3 183 3 302 3 664
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 . . 4,3 4,2 4,3 . . 4,3 4,2 4,3
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer . . 0,59 0,51 0,61 0,35 0,44 0,43 0,46 0,55 0,72 0,38 0,43 0,55 0,48 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 . . 0,47 0,49 0,44 . . 0,47 0,49 0,44
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent . . 0,00 0,00 1,62 0,00 0,00 0,79 0,69 0,84 0,00 0,00 0,85 0,64 0,87 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 . . 0,78 0,77 0,79 . . 0,78 0,77 0,79
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . 7,4 6,0 8,4 4,8 4,8 5,1 5,2 5,3 5,7 5,8 5,7 5,7 5,6 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 . . 5,2 5,3 5,7 . . 5,2 5,3 5,7
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . 11,0 11,1 11,1 10,6 11,0 11,5 11,3 11,6 13,7 13,8 15,0 13,5 12,5 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 . . 10,5 10,9 11,0 . . 10,5 10,9 11,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . 12,2 12,3 12,3 9,1 9,4 9,8 10,9 10,0 11,1 11,2 12,2 11,2 11,6 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 . . 9,5 9,7 9,8 . . 9,5 9,7 9,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk . . 69,6 63,0 62,7 30,4 34,4 37,3 49,1 50,9 39,7 38,4 45,9 47,7 53,1 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 . . 43,7 43,8 47,1 . . 43,7 43,8 47,1
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent . . 104,9 91,7 97,2 93,2 90,5 91,1 93,1 92,3 86,5 85,8 103,5 92,8 87,0 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 . . 93,3 98,2 56,6 . . 93,3 98,2 56,6

Kontakt