KOSTRA nøkkeltall

Selbu - 5032 (Trøndelag - Trööndelage)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Selbu Kostragruppe 01 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . 4 012 4 855 6 327 7 068 7 180 7 567 9 448 7 859 6 772 7 739 7 021 6 141 9 200 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 . . 8 703 8 457 7 937 . . 8 703 8 457 7 937
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . 2,6 3,5 3,0 4,9 4,8 4,4 5,2 5,1 4,3 5,9 3,8 3,8 5,2 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . 3,8 4,0 4,7 . . 3,8 4,0 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . 2,6 4,0 3,9 5,3 5,2 5,1 5,4 4,9 4,4 6,4 4,0 3,9 4,9 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 . . 4,2 4,4 4,7 . . 4,2 4,4 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . 1,6 2,2 2,7 4,3 4,4 4,5 4,9 4,2 3,7 4,5 4,2 3,1 4,3 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . 3,7 3,7 3,8 . . 3,7 3,7 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . 67 114 67 952 72 977 51 865 54 010 58 396 56 243 61 017 43 894 39 313 52 019 68 181 55 007 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 . . 49 206 51 941 50 798 . . 49 206 51 941 50 798
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . 27 167 18 944 46 478 24 690 27 441 35 346 35 227 36 974 42 376 38 917 27 371 20 458 41 802 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 . . 43 394 41 750 44 027 . . 43 394 41 750 44 027
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . 325 200 366 000 456 200 349 630 325 817 359 051 404 201 437 206 409 308 399 208 337 000 376 037 380 656 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 . . 453 233 441 027 412 297 . . 453 233 441 027 412 297
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . 58,3 26,3 27,5 22,8 23,2 21,4 20,8 18,1 16,2 20,9 14,9 13,5 16,9 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . 18,1 18,0 19,1 . . 18,1 18,0 19,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . 79 81 100 78 79 81 88 88 76 81 95 87 88 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . 89 85 86 . . 89 85 86

Kontakt