KOSTRA nøkkeltall

Sel - 0517 (Oppland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sel Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 0 1 1 4 223 238 197 218 224 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 124 107 121 111 97 124 107 121 111 97
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 25 .. 25 19 18 25 31 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 20 19 18 19 25 20 19 18 19 25
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 174 144 148 153 134 12 587 11 029 10 614 10 284 11 097 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 447 5 262 4 780 5 152 4 585 5 447 5 262 4 780 5 152 4 585
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 120 128 29 26 .. 5 633 7 330 4 466 4 949 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 632 3 093 1 558 1 451 .. 3 632 3 093 1 558 1 451
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 12 16 18 16 .. 14 15 17 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 16 17 .. 15 15 16 17
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 20 19 22 23 .. 35 29 35 39 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 33 29 28 32 .. 33 29 28 32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 6 6 12 11 5 20 20 19 19 20 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 11 13 14 16 13 11 13 14 16 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 80 80 95 77 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 29 22 50 15 .. 29 22 50 15
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 202 196 287 252 244 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 .. 5 .. .. 0 .. 5 .. .. 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 92 .. .. .. 96 98 97 93 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 72 96 99 100 .. 72 96 99 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 .. 50 .. 49 50 49 49 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 46 49 49 .. 50 46 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 69 61 100 .. 90 85 86 94 85 85 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 78 83 84 91 85 78 83 84 91 85
Netto endring i antall boliger (antall) antall 34 9 .. .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 951 665 0 .. .. 951 665 0 .. ..

Kontakt