KOSTRA nøkkeltall

Sarpsborg - 0105 (Østfold)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sarpsborg Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 102 109 117 143 134 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 109 99 103 115 126
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,58 0,64 0,67 0,78 0,69 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 90,9 95,8 98,1 96,3 99,5 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 156 162 163 161 153 138 148 143 143 153 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 154 144 140 139 148
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 85 83 84 82 85 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 86 84 83 82 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 10 14 14 15 14 15 15 14 16 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 10 12 13 13 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 4 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 4 3
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 92 97 98 97 99 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 94 94 94 93 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 12 8 6 8 3 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 9 8 10 8

Kontakt