KOSTRA nøkkeltall

Sandnes - 1102 (Rogaland)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandnes Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 72 90 106 112 104 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 103 116 114 114 128 103 116 114 114 128 103 116 114 114 128
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,45 0,52 0,53 0,56 0,49 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,62 0,66 0,63 0,71 0,67 0,62 0,66 0,63 0,71 0,67 0,62 0,66 0,63 0,71 0,67
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 91,9 90,9 89,1 87,6 82,1 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 93,2 93,3 93,2 92,5 92,5 93,2 93,3 93,2 92,5 92,5 93,2 93,3 93,2 92,5 92,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 1 144 157 142 135 138 148 143 142 147 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 145 160 160 136 142 145 160 160 136 142 145 160 160 136 142
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 86 77 75 69 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 87 86 87 86 85 87 86 87 86 85 87 86 87 86 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 2 8 23 15 15 14 15 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 4 4 3 5 7 4 4 3 5 7 4 4 3 5 7
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 11 8 5 6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 8 7 7 6 6 8 7 7 6 6 8 7 7 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 3 13 11 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 89 91 93 85 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 90 90 91 92 92 90 90 91 92 92 90 90 91 92 92
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 21 17 11 11 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 18 18 15 15 13 18 18 15 15 13 18 18 15 15 13

Kontakt