KOSTRA nøkkeltall

Sandnes - 1102 (Rogaland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandnes Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 928 990 1 050 1 007 1 117 36 532 37 113 37 648 37 531 39 615 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 12 13 14 13 14 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 40 39 41 46 54 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 44 43 44 45 47 44 43 44 45 47 44 43 44 45 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 852 3 235 4 094 2 454 3 105 1 225 1 603 1 527 1 565 1 622 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 4 919 6 234 7 508 1 439 6 611 7 642 9 385 9 857 10 191 10 311 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 30 23 19 31 26 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 30 27 31 24 29 30 27 31 24 29 30 27 31 24 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 78 0 40 60 66 1 516 1 459 1 304 1 497 1 424 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 507 325 325 381 404 507 325 325 381 404 507 325 325 381 404
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,4 1,2 1,5 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 15,8 16,9 16,5 15,6 13,8 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7

Kontakt