KOSTRA nøkkeltall

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandefjord Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . 120 155 147 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 107 111 115 131 134 107 111 115 131 134
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . 0,65 0,80 0,76 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,63 0,62 0,62 0,67 0,67 0,63 0,62 0,62 0,67 0,67
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . 0,0 94,8 98,9 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 94,7 95,1 94,8 94,7 96,1 94,7 95,1 94,8 94,7 96,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . 154 181 182 138 148 143 143 153 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 155 154 149 173 160 155 154 149 173 160
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 77 83 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 86 85 86 86 87 86 85 86 86 87
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 20 13 15 15 14 16 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 7 8 7 9 8 7 8 7 9 8
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 5 5 5 2 3 5 5 5 2 3
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 93 98 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 96 96 96 96 97 96 96 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . 4 3 4 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5

Kontakt