KOSTRA nøkkeltall

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandefjord Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . 24,8 36,2 30,0 30,6 31,4 32,6 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 32,4 32,1 36,1 38,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . 109,1 116,0 127,7 128,5 131,7 135,1 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 123,8 125,7 126,9 136,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . 5,1 5,2 6,1 6,3 6,2 5,9 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,5 5,0 4,4 4,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . 10,1 9,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 8,3 8,6 8,8 8,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . 72,4 73,6 70,5 73,4 73,9 74,6 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 69,3 72,8 71,4 74,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . 69,0 69,7 71,0 71,4 70,1 70,5 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 67,1 68,5 65,7 67,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . 17,4 17,8 18,0 18,0 17,9 17,5 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 17,1 17,3 17,5 17,5
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . 41,3 41,3 40,9 41,4 41,6 41,9 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,5 41,1 41,2 41,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . 22,8 23,5 24,1 23,7 23,1 23,0 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 23,8 23,5 22,5 22,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . 98 506,9 105 096,5 93 953,7 96 169,1 98 767,9 103 718,8 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 94 587,6 97 710,3 100 392,9 105 172,0
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt