KOSTRA nøkkeltall

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandefjord Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . 674 725 769 999 1 063 1 090 1 173 1 203 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 819 847 834 923 901 819 847 834 923 901
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . 550 593 635 791 857 882 952 971 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 646 659 664 744 709 646 659 664 744 709
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . 123 132 134 209 207 207 221 232 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 173 188 171 179 191 173 188 171 179 191
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . 497 564 584 708 742 746 806 826 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 621 642 642 715 714 621 642 642 715 714
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . 24 60 63 64 54 49 62 65 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 66 71 50 67 75 66 71 50 67 75
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . 474 504 521 643 688 697 743 761 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 554 571 591 648 640 554 571 591 648 640
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . 0,59 0,63 0,63 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,70 1,09 1,16 0,71 1,15 0,70 1,09 1,16 0,71 1,15
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . 0,18 0,16 0,16 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,18 0,20 0,36 0,19 0,35 0,18 0,20 0,36 0,19 0,35
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . 0,41 0,47 0,47 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,52 0,89 0,80 0,52 0,80 0,52 0,89 0,80 0,52 0,80
Antall bygningsbranner (antall) antall . . 37 45 51 910 993 1 083 1 187 1 198 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 110 173 149 138 176 110 173 149 138 176
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . 124 44 72 5 493 4 098 3 680 3 255 2 987 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 531 389 316 203 273 531 389 316 203 273

Kontakt