KOSTRA nøkkeltall

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandefjord Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . 7 296 7 218 7 072 5 892 6 353 7 565 7 879 7 920 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 448 6 570 7 779 7 666 7 620 6 448 6 570 7 779 7 666 7 620
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . 4,5 4,7 5,0 4,3 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,3 5,7 5,1 5,2 5,6 5,3 5,7 5,1 5,2 5,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . 4,9 4,9 4,9 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 5,7 5,7 5,3 5,3 5,5 5,7 5,7 5,3 5,3 5,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . 3,2 2,9 2,6 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,1 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 3,9 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . 33 870 39 162 43 764 41 392 43 177 44 682 48 283 52 582 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 36 014 37 325 40 113 42 479 45 754 36 014 37 325 40 113 42 479 45 754
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . 19 069 25 327 21 727 32 236 35 010 39 698 40 287 43 069 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 28 645 29 705 28 500 25 796 27 843 28 645 29 705 28 500 25 796 27 843
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . 528 204 649 674 625 986 392 769 409 933 447 266 464 908 450 754 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 434 626 459 857 479 192 492 197 460 179 434 626 459 857 479 192 492 197 460 179
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . 18,6 17,6 16,7 20,2 20,0 19,8 18,9 19,1 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 23,1 22,9 20,4 20,0 20,4 23,1 22,9 20,4 20,0 20,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . 100 100 99 85 87 87 88 88 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 95 96 96 97 97 95 96 96 97 97

Kontakt