KOSTRA nøkkeltall

Salangen - 5417 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Salangen Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 108 100 94 94 96 100 99 97 98 98 98 99 97 98 98 98 99 . . . .. 99
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr . . . 4 180 4 180 4 249 4 240 4 566 4 032 4 147 3 429 3 568 3 749 3 881 4 033 3 425 3 564 3 744 3 876 4 029 . . . 3 968 4 129
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . 0,64 0,41 .. .. .. .. .. 0,66 0,66 0,67 0,70 0,67 0,67 0,67 0,68 0,71 0,68 . . . 0,56 0,51
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent . . . 100,0 100,0 .. .. .. .. .. 98,7 98,7 99,4 99,1 99,1 98,9 98,9 99,5 99,3 99,2 . . . 96,5 98,7
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent . . . 5,0 5,0 .. .. .. .. .. 29,4 29,4 29,9 29,8 30,3 30,3 29,7 30,7 30,5 31,5 . . . 34,4 34,9

Kontakt