KOSTRA nøkkeltall

Salangen - 5417 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Salangen Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 604 1 572 2 061 2 337 2 459 2 145 2 302 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . . . 1 563 1 672
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 408 1 302 1 690 1 886 2 031 1 649 1 773 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . . . 1 265 1 351
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 196 269 372 451 428 496 529 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . . . 298 321
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 182 1 211 1 545 1 778 1 832 1 519 1 651 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . . . 1 216 1 277
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . -171 -32 62 96 65 103 96 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . . . 98 71
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 353 1 243 1 483 1 681 1 767 1 416 1 555 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . . . 1 118 1 205
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,09 0,09 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,86 0,85
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,00 0,00 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,28 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,09 0,09 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,58 0,57
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 2 0 79 70 81 62 66 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 147 163
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 12 12 428 335 393 267 246 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . . . 943 605

Kontakt