KOSTRA nøkkeltall

Salangen - 5417 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Salangen Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 22 578 20 948 13 229 12 709 11 399 10 611 11 470 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 . . . 9 316 10 878
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 8,0 4,6 5,7 5,9 6,0 5,5 5,0 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . . . 5,7 5,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 7,5 4,3 6,2 6,6 6,3 5,7 5,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . . . 5,9 5,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 7,7 .. 5,7 5,9 5,7 5,3 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . . . 4,1 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 78 377 70 122 62 674 71 257 75 104 66 063 75 744 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 . . . 63 633 78 469
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 10 900 49 846 33 141 42 806 36 854 47 089 45 464 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 . . . 42 597 46 629
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 504 421 426 118 460 134 420 970 438 982 373 091 377 941 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 . . . 377 273 414 458
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 13,9 10,0 15,9 15,9 13,7 14,6 15,6 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 . . . 15,9 15,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 78 100 76 79 82 90 89 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . . . 82 92
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 20 551 19 110 12 104 11 663 10 460 9 681 10 507 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 . . . 8 402 9 798
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 5,5 .. .. .. .. 4,9 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . . . .. 3,7

Kontakt