4407_0627
4407_0627
kostra
2019-11-17T06:17:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Røyken, faktaark Plan, byggesak og miljø Røyken

KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 15 3 1 2 164 161 130 144 169 115 141 111 573 543 492 444 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 121 96 135 127
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 33 .. 50 .. 22 16 18 31 17 15 23 23 28 20 20 29 24 19 19 26 24 19 19 26 18 14 16 21
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 494 238 185 176 7 213 6 486 6 201 6 354 6 671 5 846 5 395 4 685 27 488 26 402 25 511 24 947 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 598 5 342 5 253 5 202
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 133 94 108 .. 3 743 3 518 2 391 .. 3 092 2 665 2 174 .. 13 525 11 779 11 868 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 294 3 241 2 079
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 19 19 15 .. 22 21 18 .. 18 15 19 .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 14 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 53 55 35 .. 41 44 37 .. 32 35 34 .. 40 45 44 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 29 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 48 28 30 51 19 16 17 16 19 25 18 18 18 17 21 19 18 18 18 18 18 17 18 18 15 17 16 19
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 27 22 .. 53 38 69 .. 64 96 42 .. 679 614 730 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 153 239 104
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 11 12 17 6 29 48 23 40 70 118 184 143 240 191 326 234 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 23 16 22 7
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 89 100 100 .. 95 98 95 .. 94 92 99 .. 93 72 92 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 93 98 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. 47 48 49 .. 48 39 49 .. 44 45 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 47 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 94 .. 98 99 96 92 90 93 94 96 95 95 96 92 84 86 86 81 84 86 86 81 92 92 94 95
Netto endring i antall boliger (antall) antall 167 169 .. .. 3 735 2 802 0 .. 2 051 2 206 0 .. 43 475 11 353 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 133 1 638 0 ..

Kontakt