KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 0 0 18 23 22 99 107 108 127 124 106 112 113 126 144 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 79 378 73 352 104 79 378 73 352 104 79 378 73 352 104
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,06 0,06 0,10 0,11 0,11 0,69 0,68 0,68 0,74 0,69 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,55 0,56 0,52 0,55 0,50 0,55 0,56 0,52 0,55 0,50 0,55 0,56 0,52 0,55 0,50
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 76,3 77,5 81,6 95,9 95,3 95,3 95,0 96,0 98,1 98,3 99,0 98,0 96,4 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 96,3 95,6 94,7 93,7 95,1 96,3 95,6 94,7 93,7 95,1 96,3 95,6 94,7 93,7 95,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 0 0 171 193 160 146 152 141 151 123 143 142 147 147 169 138 148 143 142 147 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 124 623 146 488 136 124 623 146 488 136 124 623 146 488 136
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 79 99 100 100 100 85 83 81 81 86 91 90 89 87 87 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 76 81 85 82 80 76 81 85 82 80 76 81 85 82 80
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 20 0 0 0 0 12 12 12 12 7 4 5 5 7 9 15 15 14 15 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 11 12 9 10 11 11 12 9 10 11 11 12 9 10 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 1 1 1 0 10 1 1 1 0 10 1 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 4 5 5 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 6 5 7 8 3 6 5 7 8 3 6 5 7 8
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 93 99 100 100 100 95 94 94 95 97 97 96 97 96 97 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 88 96 96 96 97 88 96 96 96 97 88 96 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 3 1 0 0 0 5 7 6 5 5 5 6 4 5 5 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 27 3 3 2 1 27 3 3 2 1 27 3 3 2 1

Kontakt