KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Husholdningsavfall

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 200 2 332 2 525 2 722 2 722 2 333 2 350 2 507 2 622 2 628 2 412 2 449 2 511 2 589 2 589 2 373 2 412 2 517 2 637 2 637 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 2 396 2 426 2 494 2 561 2 561
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 45,9 46,8 46,9 47,3 48,8 40,0 40,8 40,7 41,3 43,5 36,3 39,0 39,0 39,6 40,2 40,5 40,2 42,0 43,3 43,5 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 41,0 42,1 42,2 42,7 44,4
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99 0 0 0 0 80 98 100 99 99 96 98 100 99 99 96 0 0 0 0 100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 451,8 447,4 438,1 441,6 456,1 472,9 465,3 461,4 445,0 462,9 463,0 459,6 446,3 442,8 454,2 453,8 448,5 440,9 436,4 444,5 438,8 433,0 426,0 420,6 427,0 541,2 530,7 532,7 526,8 518,6

Kontakt