KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Grunnskole

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 26,3 21,5 28,7 27,6 28,1 41,6 45,6 50,2 46,0 41,8 44,9 47,2 43,4 46,1 44,4 30,0 30,6 31,4 32,6 31,2 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 24,6 26,5 26,2 27,0 27,4 24,6 26,5 26,2 27,0 27,4 24,6 26,5 26,2 27,0 27,4
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 112,2 101,3 115,3 160,7 187,5 122,2 122,3 130,6 132,8 136,8 118,0 127,0 135,0 136,6 132,5 127,7 128,5 131,7 135,1 136,7 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 115,7 116,7 117,3 122,5 128,2 115,7 116,7 117,3 122,5 128,2 115,7 116,7 117,3 122,5 128,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,2 3,8 2,6 2,9 2,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,7 3,7 3,7 3,9 3,5 3,6 6,1 6,3 6,2 5,8 5,5 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 7,3 7,2 6,9 6,1 6,3 7,3 7,2 6,9 6,1 6,3 7,3 7,2 6,9 6,1 6,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,4 6,9 6,7 6,0 6,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,3 8,2 7,7 7,8 7,9 8,2 7,4 7,4 7,5 7,6 7,4 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 8,7 8,6 8,7 8,7 8,2 8,7 8,6 8,7 8,7 8,2 8,7 8,6 8,7 8,7 8,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 70,1 74,6 67,4 73,2 80,0 68,8 70,4 70,7 72,2 74,6 70,1 71,4 73,6 73,3 72,4 70,5 73,4 73,9 74,6 75,5 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 69,3 70,0 71,1 74,3 75,6 69,3 70,0 71,1 74,3 75,6 69,3 70,0 71,1 74,3 75,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 66,7 69,1 57,0 65,7 73,5 67,4 66,2 66,9 67,7 66,8 72,4 71,1 69,9 70,4 65,6 71,0 71,4 70,1 70,5 69,1 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 68,3 67,8 66,3 68,8 69,0 68,3 67,8 66,3 68,8 69,0 68,3 67,8 66,3 68,8 69,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 18,8 18,9 19,1 19,1 18,3 17,1 17,1 17,4 17,2 16,6 17,3 17,2 17,1 17,2 15,8 18,0 18,0 17,9 17,5 16,8 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 17,4 17,6 17,5 17,2 16,6 17,4 17,6 17,5 17,2 16,6 17,4 17,6 17,5 17,2 16,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 42,4 42,5 42,2 42,7 42,5 40,4 41,1 40,9 41,6 41,7 40,7 41,0 41,5 41,8 41,4 40,9 41,3 41,5 41,9 41,9 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 40,8 41,3 41,6 41,9 41,7 40,8 41,3 41,6 41,9 41,7 40,8 41,3 41,6 41,9 41,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 31,6 31,6 29,4 29,0 29,7 26,6 26,3 25,7 25,7 25,9 26,2 25,9 25,6 25,3 23,4 24,1 23,7 23,1 23,0 22,9 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 24,2 23,7 23,1 22,9 22,6 24,2 23,7 23,1 22,9 22,6 24,2 23,7 23,1 22,9 22,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 105 639,5 112 902,0 114 240,3 117 208,0 123 623,5 96 516,1 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 601,3 98 905,6 101 301,4 104 229,0 108 006,5 120 327,4 93 953,7 96 169,1 98 767,9 103 718,8 108 027,7 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 107,4 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 117 877,9 98 665,7 101 726,9 104 142,6 107 906,2 111 562,0 98 665,7 101 726,9 104 142,6 107 906,2 111 562,0 98 665,7 101 726,9 104 142,6 107 906,2 111 562,0
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt