KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 247 278 307 305 265 6 026 6 300 6 192 6 267 5 810 5 286 5 403 5 406 5 290 4 283 36 532 37 113 37 648 37 531 39 615 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 5 891 5 883 5 761 5 730 5 661 5 891 5 883 5 761 5 730 5 661 5 891 5 883 5 761 5 730 5 661
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 11 13 14 13 12 15 16 16 16 15 18 18 18 17 21 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 20 20 20 21 21 20 20 20 21 21 20 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 68 68 66 67 62 57 57 57 56 59 51 52 51 55 59 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 56 53 54 54 55 56 53 54 54 55 56 53 54 54 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 9 11 0 188 170 1 290 1 607 1 534 1 421 2 260 1 426 1 898 1 108 875 972 1 225 1 603 1 527 1 565 1 622 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 684 743 949 567 1 907 684 743 949 567 1 907 684 743 949 567 1 907
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 111 222 109 556 104 444 110 222 119 125 6 538 6 001 6 443 6 271 7 600 10 001 10 090 10 203 9 553 11 835 7 642 9 385 9 857 10 191 10 311 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 9 026 8 983 9 337 8 481 7 627 9 026 8 983 9 337 8 481 7 627 9 026 8 983 9 337 8 481 7 627
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 22 13 11 9 11 31 30 30 31 32 25 21 25 28 25 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 34 39 33 34 30 34 39 33 34 30 34 39 33 34 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 8 7 6 9 6 187 135 127 113 182 140 124 154 114 86 1 516 1 459 1 304 1 497 1 424 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 170 155 181 210 196 170 155 181 210 196 170 155 181 210 196
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,7 0,4 0,6 0,8 0,4 1,1 0,9 1,0 1,0 1,6 1,8 1,5 1,7 1,7 3,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 8,7 9,5 8,8 6,4 5,8 15,0 14,7 12,1 10,4 12,6 19,1 18,8 15,5 13,8 23,3 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 18,6 18,5 15,8 13,9 12,7 18,6 18,5 15,8 13,9 12,7 18,6 18,5 15,8 13,9 12,7

Kontakt