KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 78,2 78,2 77,1 80,5 77,2 79,6 81,9 82,8 83,2 83,8 79,8 81,4 82,1 83,7 84,9 82,3 83,3 83,6 84,1 84,8 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 79,8 81,0 81,1 81,5 82,1 79,8 81,0 81,1 81,5 82,1 79,8 81,0 81,1 81,5 82,1
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 87,4 86,2 85,1 87,0 86,1 89,9 91,1 91,6 91,9 91,8 90,3 90,9 91,3 92,0 92,9 91,5 92,0 92,1 92,2 92,4 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 89,8 90,5 90,7 90,8 91,0 89,8 90,5 90,7 90,8 91,0 89,8 90,5 90,7 90,8 91,0
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 93,5 91,3 90,0 90,7 91,6 96,2 96,8 97,1 97,4 96,5 96,7 96,8 97,1 97,1 97,8 97,2 97,4 97,4 97,3 97,1 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 96,0 96,5 96,5 96,4 96,6 96,0 96,5 96,5 96,4 96,6 96,0 96,5 96,5 96,4 96,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 16,4 16,0 15,2 15,1 15,3 53,7 53,7 52,7 52,3 52,8 46,0 46,8 46,9 47,0 47,0 40,6 40,2 40,2 40,1 40,0 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 44,0 43,3 43,0 42,9 42,7 44,0 43,3 43,0 42,9 42,7 44,0 43,3 43,0 42,9 42,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 6,4 6,2 6,1 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,2 6,2 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 34,3 39,3 33,0 34,9 .. 36,3 36,7 37,2 38,9 .. 39,6 40,4 42,7 44,0 .. 38,0 38,8 40,4 41,1 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 37,4 38,1 38,8 41,6 .. 37,4 38,1 38,8 41,6 .. 37,4 38,1 38,8 41,6
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent 5,0 6,0 5,1 4,2 6,3 2,9 2,9 3,1 3,0 3,3 3,1 3,1 3,7 3,9 4,6 3,4 3,6 3,7 3,8 4,1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 65,6 68,4 79,5 88,4 89,7 59,3 62,0 65,4 69,5 74,3 62,1 63,6 66,4 72,2 78,9 63,9 66,6 68,6 73,9 78,2 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 64,6 66,7 71,0 76,9 82,5 64,6 66,7 71,0 76,9 82,5 64,6 66,7 71,0 76,9 82,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 67,6 70,3 66,9 70,8 71,6 73,4 76,0 79,6 82,4 82,6 73,8 76,0 78,5 81,9 80,3 78,1 79,3 80,7 81,9 83,6 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 81,8 84,3 84,1 85,3 88,6 81,8 84,3 84,1 85,3 88,6 81,8 84,3 84,1 85,3 88,6
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 17,3 17,2 16,7 16,8 17,1 16,3 16,2 16,0 15,8 16,2 16,3 16,2 16,1 16,0 13,8 16,0 15,7 15,4 15,1 15,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 14,6 14,5 14,3 14,1 14,4 14,6 14,5 14,3 14,1 14,4 14,6 14,5 14,3 14,1 14,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 122 850 126 851 131 783 144 648 156 691 122 622 130 500 136 827 145 547 155 397 126 134 133 537 141 304 151 878 164 072 130 067 136 470 142 507 151 141 159 955 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 125 953 134 140 142 570 150 181 162 629 125 953 134 140 142 570 150 181 162 629 125 953 134 140 142 570 150 181 162 629
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 49,7 52,1 56,4 62,2 65,3 49,4 51,4 53,1 56,7 60,6 50,6 51,9 53,8 58,4 63,1 50,3 52,1 53,3 57,1 60,6 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 50,3 53,3 56,6 61,0 64,5 50,3 53,3 56,6 61,0 64,5 50,3 53,3 56,6 61,0 64,5
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".