KOSTRA nøkkeltall

Røros - 5025 (Trøndelag)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Husholdningsavfall

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røros Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . 2 764 2 591 : 2 633 2 684 2 710 2 795 : 2 666 2 715 2 774 2 851 : 2 668 2 717 2 777 2 855 . . . 3 070 3 045
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . . . 39,8 39,1 37,5 37,9 38,6 39,9 39,8 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 . . . 36,5 37,4
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 100 0 0 0 101 100 98 100 99 99 99 98 100 99 99 99 . . . 101 99
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . . . 0,0 0,0 439,9 432,8 433,6 430,8 457,4 453,8 448,5 440,6 436,2 444,5 438,8 433,0 425,8 420,4 427,0 . . . 398,3 404,1

Kontakt