KOSTRA nøkkeltall

Røros - 5025 (Trøndelag)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røros Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr . . . 32 929 34 001 27 027 28 573 29 920 32 236 34 180 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 . . . 25 405 26 765
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk . . . 316,6 331,1 349,9 355,3 367,8 368,7 378,1 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 . . . 284,2 288,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 36,0 34,6 33,3 33,7 33,2 34,6 34,6 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 . . . 28,5 29,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent . . . 83,0 83,4 77,3 77,8 77,7 77,9 78,9 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 . . . 81,4 81,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk . . . 0,42 0,38 0,53 0,53 0,54 0,53 0,57 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 . . . 0,53 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent . . . 34,9 34,8 36,2 35,9 36,4 36,2 34,0 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 . . . 33,4 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent . . . 39,7 48,0 45,1 45,6 45,8 29,9 46,2 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 . . . 45,1 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent . . . 16,0 15,0 12,9 10,9 12,3 12,0 11,9 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 . . . 13,0 12,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent . . . 45,7 45,7 90,0 90,6 91,3 91,8 94,3 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 . . . 80,1 80,7
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr . . . 2 872 3 114 3 041 3 255 3 349 3 606 3 850 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 . . . 3 183 3 302
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent . . . 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 . . . 4,3 4,2
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer . . . 0,16 0,17 0,44 0,52 0,46 0,49 0,49 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 . . . 0,47 0,49
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent . . . 0,91 0,55 0,00 0,00 0,00 0,73 0,77 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 . . . 0,78 0,77
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 7,5 7,0 4,6 4,8 4,7 4,9 5,0 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 . . . 5,2 5,3
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 12,7 12,4 11,7 11,8 12,1 12,4 12,4 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 . . . 10,5 10,9
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 10,7 10,8 9,6 9,7 10,1 10,2 10,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 . . . 9,5 9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk . . . 65,5 65,1 40,4 43,1 45,4 47,5 51,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 . . . 43,6 43,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent . . . 87,2 100,0 90,2 92,8 91,1 91,9 95,6 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 . . . 93,3 98,2
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt