KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 640 2 948 3 204 4 162 4 162 3 049 3 046 2 943 3 074 3 074 3 050 3 065 3 121 3 267 3 267 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 2 070 2 173 2 276 2 409 2 409 2 070 2 173 2 276 2 409 2 409
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 42,8 43,0 42,5 40,8 38,1 36,4 40,3 39,4 38,5 35,8 34,5 34,5 36,2 38,3 35,0 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 29,5 27,5 28,1 31,3 34,4 29,5 27,5 28,1 31,3 34,4
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 .. 100 100 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99 98 100 99 99 96 98 100 99 99 96 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 464,1 455,3 458,8 428,2 491,3 476,2 479,0 470,2 486,3 520,5 453,8 448,5 440,9 436,4 444,5 438,8 433,0 426,0 420,6 427,0 474,9 463,8 408,9 425,9 440,4 474,9 463,8 408,9 425,9 440,4

Kontakt