KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 50,0 90,0 66,7 116,7 80,0 81,6 81,5 81,3 76,9 79,1 78,2 78,9 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 77,1 78,1 78,6 79,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 81,3 93,1 92,6 104,5 90,9 91,1 91,9 91,8 88,9 89,1 89,3 89,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 88,6 89,1 89,6 89,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 100,0 94,7 100,0 100,0 98,2 97,1 98,3 98,3 95,9 95,1 96,2 96,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 95,6 96,0 96,4 96,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 90,1 89,1 89,4 97,0 93,0 94,1 94,6 94,8 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 38,2 37,9 37,9 37,5
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall)1 antall 6,0 5,8 6,0 6,2 5,5 5,5 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,4 6,3 6,3 6,1
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 35,0 41,2 35,6 .. 34,9 35,3 39,1 .. 34,2 36,9 39,1 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 40,7 42,2 44,2
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 0,0 0,0 4,0 8,7 3,2 4,3 3,1 3,0 4,6 4,2 3,3 3,1 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,9 5,2 3,6 3,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 70 65 76 89 62 64 69 73 65 68 70 76 59 62 64 69 60 63 65 70 60 65 66 71
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 60,0 60,0 75,0 116,7 81,9 84,1 87,2 87,5 76,7 81,4 89,2 90,2 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 72,6 74,1 75,4 79,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,4 7,6 7,7 7,3 10,3 10,3 10,3 9,7 8,4 8,6 8,7 8,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 13,7 13,8 13,5 13,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 123 063 148 000 175 519 228 500 138 681 148 390 157 259 166 410 133 659 147 808 156 975 171 197 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 123 688 131 767 135 921 146 092
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 62 61 66 64 53 56 60 63 57 59 61 66 48 50 51 55 48 50 52 55 46 49 50 54
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.