KOSTRA nøkkeltall

Rollag - 0632 (Buskerud)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rollag Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 312 2 032 2 379 3 390 3 355 1 621 1 922 1 881 2 141 2 000 1 769 2 002 2 061 2 337 2 433 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 073 1 109 1 152 1 238 1 202 1 073 1 109 1 152 1 238 1 202 1 073 1 109 1 152 1 238 1 202
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 944 1 613 1 653 2 398 2 348 1 340 1 609 1 544 1 747 1 600 1 478 1 696 1 690 1 886 2 018 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 844 862 894 964 925 844 862 894 964 925 844 862 894 964 925
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 368 420 726 992 1 006 281 313 337 394 401 291 305 372 451 415 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 228 247 258 274 277 228 247 258 274 277 228 247 258 274 277
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 865 1 630 1 808 2 572 2 096 1 222 1 497 1 426 1 614 1 524 1 349 1 515 1 545 1 778 1 815 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 774 780 818 883 893 774 780 818 883 893 774 780 818 883 893
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 48 76 196 276 -59 58 66 57 87 45 35 21 62 96 60 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 43 47 59 61 60 43 47 59 61 60 43 47 59 61 60
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 817 1 553 1 612 2 295 2 155 1 164 1 431 1 370 1 527 1 479 1 314 1 494 1 483 1 681 1 755 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 731 734 760 823 833 731 734 760 823 833 731 734 760 823 833
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,99 2,00 3,52 1,41 1,41 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,91 0,51 0,45 0,90 0,50 0,91 0,51 0,45 0,90 0,50 0,91 0,51 0,45 0,90 0,50
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,57 0,57 2,89 0,92 0,92 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,32 0,30 0,18 0,32 0,19 0,32 0,30 0,18 0,32 0,19 0,32 0,30 0,18 0,32 0,19
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,42 1,43 0,63 0,49 0,49 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,59 0,21 0,27 0,58 0,31 0,59 0,21 0,27 0,58 0,31 0,59 0,21 0,27 0,58 0,31
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 2 1 1 1 20 37 48 55 45 60 85 79 70 76 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 173 200 212 208 170 173 200 212 208 170 173 200 212 208 170
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 7 3 5 5 9 348 321 281 244 174 486 441 428 335 393 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 046 858 673 603 455 1 046 858 673 603 455 1 046 858 673 603 455

Kontakt