KOSTRA nøkkeltall

Rollag - 0632 (Buskerud)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rollag Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 67 67 87 87 81 1 660 1 744 1 847 1 854 1 835 2 707 2 900 2 922 2 833 3 073 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 5 891 5 883 5 761 5 730 5 661
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 48 48 62 61 58 31 33 35 36 35 36 39 39 39 39 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 20 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 37 37 38 30 32 57 58 56 56 58 43 44 48 47 50 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 56 53 54 54 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 180 17 543 21 911 224 0 2 019 3 109 3 584 3 596 2 180 1 712 1 836 2 411 2 383 2 679 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 684 743 949 567 2 743
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 3 738 4 295 2 654 2 210 3 568 11 686 12 483 13 028 11 808 11 339 9 165 9 225 8 273 9 471 7 918 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 9 026 8 983 9 337 8 481 8 239
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 75 63 .. 40 20 22 24 23 17 25 32 28 34 31 18 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 34 39 33 34 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 11 12 7 3 6 3 6 11 8 5 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 170 155 181 210 196
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,8 2,0 2,6 2,8 2,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 11,4 7,9 7,1 6,3 6,5 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 12,7 13,1 9,8 8,5 10,5 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 18,6 18,5 15,8 13,9 12,7

Kontakt