KOSTRA nøkkeltall

Rogaland

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rogaland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge Vest-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 3 503 3 614 4 173 4 347 4 976 4 884 5 145 5 357 5 604 6 624 4 695 4 891 5 089 5 391 6 390 5 539 5 767 6 501 6 795 7 563 5 539 5 767 6 501 6 795 7 563
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 889 1 642 2 295 2 330 1 891 1 917 1 872 2 468 3 009 2 582 1 715 1 634 2 153 2 622 2 368 2 934 2 518 3 197 3 971 4 724 2 934 2 518 3 197 3 971 4 724
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) kr 260 637 275 573 276 956 311 236 362 442 178 769 194 535 195 320 207 665 239 569 184 639 194 538 195 326 207 665 239 570 242 493 260 225 277 919 309 457 325 412 242 493 260 225 277 919 309 457 325 412
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 prosent 64,9 64,2 61,3 58,0 52,6 51,6 43,1 42,9 42,8 34,0 53,0 43,1 42,9 42,8 34,0 71,2 55,0 58,0 56,4 54,0 71,2 55,0 58,0 56,4 54,0
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, trikk, bybane og T-bane) per innbygger (kr) kr 1 510 1 238 1 723 1 549 1 772 1 818 1 842 1 956 1 979 2 411 1 917 1 946 2 051 2 115 2 653 2 083 1 983 2 315 2 168 2 449 2 083 1 983 2 315 2 168 2 449
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) kr 290 308 603 657 409 443 456 501 537 653 387 398 437 468 568 507 506 687 764 1 017 507 506 687 764 1 017
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 antall 55 973 58 329 57 331 62 532 43 834 66 638 71 255 73 311 75 730 50 975 106 300 113 037 116 563 119 688 76 599 83 484 96 365 98 356 103 540 66 059 83 484 96 365 98 356 103 540 66 059
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 prosent 29,1 27,4 27,0 25,1 26,6 25,0 24,1 22,9 22,0 22,3 13,8 13,3 12,7 12,2 13,0 16,7 16,7 16,9 15,9 13,5 16,7 16,7 16,9 15,9 13,5
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) antall 12 12 11 11 11 20 20 19 20 19 20 20 20 20 20 21 20 18 19 19 21 20 18 19 19
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) prosent 39,0 37,4 34,5 33,0 28,8 42,2 40,8 42,5 39,9 33,6 42,2 40,8 42,5 39,9 33,6 44,9 49,9 46,5 45,7 42,9 44,9 49,9 46,5 45,7 42,9
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.